Rinnakkaislääketeollisuus ry

Rinnakkaislääkkeet-sivuston taustalla on Rinnakkaislääketeollisuus ry. Yhdistyksen tavoitteisiin kuuluu edistää rinnakkaislääketeollisuuden tunnettuutta, viestiä kuluttajille rinnakkaislääkeyritysten laadusta sekä tiedottaa rinnakkaislääkemarkkinan tilasta ja kehityksestä. Yhdistys toimii läheisesti yhteistyössä mm. sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Yhteiskunnan ja potilaiden etu korostuvat yhdistyksen harjoittamassa poliittisessa vaikutustoiminnassa ja viestinnässä.

Yhdistys pyrkii luomaan kestävän pohjan rinnakkaislääketeollisuudelle, jotta potilaat saavat myös jatkossa heille määrätyt peruslääkkeet. Yhteiskunnan säästäessä myös uudet innovatiiviset lääkkeet pääsevät nopeammin lääkekorvausjärjestelmän piiriin. Monilta osin yhdistyksen toiminta palveleekin koko lääkemarkkinoiden ja lääkehuollon yhteistä etua.

Suomen väestö ikääntyy kansainvälisesti katsottuna nopeasti ja työssäkäyvän väestön osuus vähenee vuosi vuodelta. Lääkehoidon merkitys kasvaa ikärakenteen muuttuessa, ja tämä tarkoittaa myös lääkekustannusten kasvua. Jotta tilanne pysyy kansantaloudellisesti kestävällä pohjalla, täytyy lääkekorvausten kasvua hillitä. Asiaa pidetäänkin yhtenä nykyisen hallituksen tärkeimmistä tehtävistä.

Rinnakkaislääketeollisuus ry on Europan rinnakkaislääke- ja biosimilaariyrityksiä edustavan Medicines for Europen (ent. European Generic medicines Association) jäsenyhdistys ja toimii aktiivisessa yhteistyössä muissa pohjoismaissa toimivien rinnakkaislääkeyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen jäsenet haluavat omalla toiminnallaan luoda kantavan pohjan rinnakkaislääketeollisuudelle osana lääketeollisuutta, jotta potilas voi luottaa edullisten peruslääkkeiden saatavuuteen myös tulevaisuudessa.

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n eettiset ohjeet edistävät avoimuutta, luottamusta ja vastuullista toimintaa lääkeyhtiöiden ja terveydenhuoltyhteisön välillä.

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenyritykset:

Accord Healthcare

Actavis

B Braun Medical

Fresenius Kabi

Mylan

Orifarm Generics

Ratiopharm

Sandoz

Lisätietoja jäsenyritysten tuotteista ja toiminnasta löytyy yritysten kotisivuilta.